Društvo maslinara Bar

Savjeti za maslinare

Predlog godišnjih radova u maslinjaku

 • Priprema za sadnju mladih maslina,kopanje sadnih jama,vraćanje zemlje i gnojiva u sadnim jamama. Priprema kolaca koji su potrebni da se mlade sadnice privežu za njih.
 • Januar je mjesec kada se može početi sa rezidbom na nižim nadmorskim visinama,prije nije preporučeno zbog opasnosti od zime.
 • Čišćenje maslinjaka i vodopropusnih kanala.
 • Gnojidba sa organskim ili vještačkim gnojivima,ukoliko nije urađena jesenska gnojidba
 • Treba obaviti i zaštitu sa bakrenim sredstvima,preporučuje se bakar oksidohlorid, kao i crveno ulje.Zaštita se ne može definisati, zbog toga jer se nezna koje štetnike ili bolesti imaju pojedini maslinjaci.
 • Februar je mjesec u kojem se mogu presađivati stara stabla masline sa korijenom,kao i njihovo podmlađivanje i revitalizacija.
 • U ovom mjesecu je dobro i saditi mlade masline.
 • Rezidba starih stabala i čišćenje orezanih grana u što kraćem roku,kako se na orezane grane nebi sakupljali razni štetnici.
 • Prstenovanje grana koje dogodine planiramo da okrastimo.
 • Ukoliko u maslinjaku imamo nešto od bolesti ili štetočina,potrebno je djelovati sa adekvatnim preparatima.
 • Poslije rezidbe masline treba obaviti zaštitno prskanje bakrenim preparatima,i ako nismo vršili rezidbu preporučuje se takođe pskanje,odnosno tretiranje bakrenim srestvima.
 • Početi sa freziranjem ispod maslina i zaoravanjem gnojiva.
 • Pogodno vrijeme za sađenje mladih maslina.
 • Već u ovom mjesecu izlazimo iz opasnosti od većih zima, tako da je ovo i pravo vrijeme za rezidbu, pogotovo za rezidbu kada se formira krošnja u mladim zasadima.
 • Prstenovanje
 • Ukoliko nije već napravljeno zaoravanje,to napraviti sada.
 • Gnojidba azotnim sredstvima UREA, KAN, ili folijarnom prihranom sa mikroelementima koji u sebi sadrže elemente bora i željeza.
 • Zavisno od toga u kakvom je stanju maslinjak, treba djelovati određenim sredstvima za zaštitu.
 • April je mjesec kada je maslina uveliko počela da radi i sokovi počeli da kruže tako da je ovo vrijeme pogodno za kalemljenje.
 • Košenje maslinjaka ili njegovo zaoravanje.
 • Gnojidba azotnim sredstvima.
 • Prema potrebi zaštita od štetočina ili bolesti.
 • Kalemljenje
 • Košenje
 • Praćenje resanja i cvijetanja masline.
 • Prihrana mikroelementima na bazi bora.
 • Folijarna prihrana.
 • Prema potrebi zaštita crvenim uljem i insekticidima.
 • Košenje maslinjaka.
 • Đe za to postoje uslovi, a opet zavisno od padavina, početi sa planiranjem navodnjavanja maslina.
 • Folijarna prihrana borom i azotnim sredstvima.
 • Ukoliko za to imamo mogućnosti,u julu je dobro da se primijeni navodnjavanje maslina.
 • Ljetna rezidda, skidanje filiza (vodopija)to su grančice koje troše hranu maslini, a svakako se moraju ukloniti prilikom rezidbe.
 • Košenje maslinjaka i uništavanje korova.
 • Prihrana preko lista sa mikroelementima. (folijarno).
 • Ukoliko za to ima potrebe, djelovanje sa nekim od insekticida.
 • Vrijeme za postavljanje kontrolnih žutih ljepljivih ploča.
 • Okopavanje ili freziranje maslina.
 • Navodnjavanje po potrebi.
 • Obilaziti maslinjak i pratiti eventualno napad nekog štetnika.
 • Zaštita insekticidom i bakrom po potrebi.
 • Prpremanje zemljišta za gnojidbu.
 • Skidanje filiza (vodopija).
 • Gnojidba stajskim gnojem ili osnovnim vještačkim gnojem,sa što manje azota,a sa što više kalija i fosfora.
 • Prema potrebi zaštita insekticidima i bakrom.
 • Priprema za berbu i početak berbe.
 • Prerada maslina.
 • Čišćenje maslinjaka poslije berbe.
 • Gnojidba nakon berbe.
 • Berba i prerada maslina, skladištenje i čuvanje ulja.
 • Osnovna gnojidba.
 • Nakon završene berbe, dezinfekcija stabala bakrom.
 • Podmlađivanje starih stabala, revutalizacija.
 • Odvajanje sadnica sa starih stabala.
 • Obrađivanje zemljišta
 • Priprema za sadnju.
 • Gnojidba stajskim ili vještačkim gnojem.
 • Zaštita bijelim i crvenim uljem koji djeluje na štetnike.