Društvo maslinara Bar

Škola maslinarstva

Škola maslinarstva predavanje 1.
Tema broj 1: Zašto masline brati sa stabla a ne sakupljati ih sa zemlje
Preuzmi
Škola maslinarstva predavanje 2.
Tema broj 2: Sadnja masline
Preuzmi
Škola maslinarstva predavanje 3.
Tema broj 3: „Od maslinjaka do uljare i od ulajre do kuće“
Preuzmi
Škola maslinarstva predavanje 4.
Tema broj 4: Kako očuvati kvalitet maslinovog ulja
Preuzmi
Škola maslinarstva predavanje 5.
Tema broj 5: Navodnjavanje masline
Preuzmi
Škola maslinarstva predavanje 6.
Tema broj 6: Rezidba- krašćenje masline
Preuzmi
Škola maslinarstva predavanje 7.
Tema broj 7: Prihrana - đubrenje masline
Preuzmi
Sorte maslina
Sorte maslina
Preuzmi