Društvo maslinara Bar

Istorija maslinarstva Bara

Rezultati utvrđivanja starosti stabala rangirani prema starosti

R.br. Vlasništvo Starost
1 Dino Radović 172
2 Bajazit Karađuzović 255
3 Katolička crkva 382
4 Milorad Novaković 501
5 Osman Arabelović 598
6 Marija Janes 605
7 Država Crna Gora - Opština Bar 650
8 Bajazit Karađuzović 686
9 Rade Pantović 688
10 Vebija Abazović 692
11 Ahmed Bajramović 738
12 Zijad Nikočević 806
13 Jovo Martinović 878
14 Ibrahim Brkanović 890
15 Mehmed Zuđelović 894
16 Pero Ljuljđuraj 972
17 Sead Zuđelović 1039
18 Ibrahim Brkanović 1104
19 Berto Paladin 1118
20 Skender Duškić 1144
21 Ajka Zuđelović 1197
22 Dino Radović 1381
23 Jusuf Perzać 1799
24 Vebija Abazović 2056
25 Država Crna Gora - Kulturni centar Bar 2240